• Colian Logistic

Praca: Specjalista ds. sprzedaży usług TSL - powierzchnie magazynoweOpis stanowiska: • aktywne pozyskiwanie kontrahentów magazynowych, • obsługa podległego regionu, • budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z kontrahentami, • ustalanie warunków współpracy oraz przygotowanie ofert, • analiza rynku w celu dalszego rozwoju firmy, • tworzenie raportów dotyczących bieżącej pracy, • współpraca z Działem Operacyjnym oraz z innymi działami w celu obsługi kontrahenta, • reprezentowanie firmy w kontaktach zewnętrznych, na spotkaniach biznesowych, konferencjach.

Wymagania: • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: transport, logistyka, spedycja, ekonomia, zarządzanie • min. 2 lata na stanowisku Spedytor, Dyspozytor, Logistyk, Przedstawiciel Handlowy ds. Logistyki / Transportu /Magazynowania, Przedstawiciel Handlowy, Student – studia kierunkowe, • umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne; • orientacja na cele handlowe oraz negocjacyjne; • ukierunkowanie na klienta; • znajomość zagadnień związanych z branżą TSL, • prawo jazdy kat. B, • znajomość pakietu MS Office, • gotowość do podróży służbowych. Oferujemy: • możliwość zdobywania doświadczeń w firmie będącej jedną z najszybciej rozwijających się firm logistycznych w Polsce, • samodzielność i wpływ na kształt swojej pracy, • możliwość rozwoju zawodowego, • umowę o pracę, pakiet benefitów w tym prywatną opiekę medyczną, kartę MulitSport • stabilne wynagrodzenie podstawowe + premię kwartalną, • narzędzia pracy: samochód, laptop i telefon.Przesłanie do Colian Logistic Sp. z o. o. dalej Administrator danych, danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colian Logistic Sp. z o. o. – dalej Administrator danych, z siedzibą w Opatówek 62-860, ul. Zdrojowa 1. 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nami pod adresem: rodo@colian.com, lub nr tel: 62 590 33 46. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu: 4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 5. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 6. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi związane z realizacją ww. celów w tym agencje rekrutacyjne, ale także dostawcy systemów informatycznych oraz inne podmioty z grupy kapitałowej Administratora danych. 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 10. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.


+48616460091

COLIAN LOGISTIC SP. Z O.O.
ul. Zdrojowa 1
62-860 Opatówek

©2019 by Colian-Logistic.

Show More